Apple phát hành iOS 7.1 Beta

Bản cập nhật iOS 7.1 Beta được cho là nhằm khắc phục một số lỗi bug xuất hiện trên phiên bản iOS cũ như lỗi Bluetooth hay kết nối iTunes Match.


Chỉ ít ngày sau khi cập nhật bản iOS 7.0.4 cho iPhone, iPad và iPod touch, Apple lại tiếp tục phát hành bản iOS 7.1 Beta đến các nhà phát triển. Đây được cho là một bản cập nhật nhằm khắc phục một số lỗi người dùng từng phàn nàn trước đó về iOS 7, trong đó có lỗi kết nối Bluetooth hay iTunes Match. Tuy nhiên, Apple lại không nhắc gì đến hiện tượng tự khởi động lại trên một số chiếc iPhone 5S đã được bán ra thị trường. Năm ngoái, bản iOS 6.1 Beta cũng được phát hành vào tháng 11 nhưng phải đến tận tháng 1, bản chính thức mới đến tay người dùng. Thông thường, phiên bản iOS x.1 của Apple thường mang đến nhiều tính năng lớn. Chẳng hạn, iOS 6.1 năm ngoái sở hữu tính năng Siri cải tiến và phần giao diện âm nhạc trên màn hình khóa mới. Bạn có thể tải về và dùng thử bản iOS 7.1 Beta tại đây.

Bài viết: http://news.zing.vn/Apple-phat-hanh-iOS-71-Beta-post370037.html

Nguồn Zing News
 Chỉ ít ngày sau khi cập nhật bản iOS 7.0.4 cho iPhone, iPad và iPod touch, Apple lại tiếp tục phát hành bản iOS 7.1 Beta đến các nhà phát triển. Đây được cho là một bản cập nhật nhằm khắc phục một số lỗi người dùng từng phàn nàn trước đó về iOS 7, trong đó có lỗi kết nối Bluetooth hay iTunes Match. Tuy nhiên, Apple lại không nhắc gì đến hiện tượng tự khởi động lại trên một số chiếc iPhone 5S đã được bán ra thị trường.


Năm ngoái, bản iOS 6.1 Beta cũng được phát hành vào tháng 11 nhưng phải đến tận tháng 1, bản chính thức mới đến tay người dùng. Thông thường, phiên bản iOS x.1 của Apple thường mang đến nhiều tính năng lớn. Chẳng hạn, iOS 6.1 năm ngoái sở hữu tính năng Siri cải tiến và phần giao diện âm nhạc trên màn hình khóa mới. 

Bạn có thể tải về và dùng thử bản iOS 7.1 Beta tại đây

Theo Tri Thức
Năm ngoái, bản iOS 6.1 Beta cũng được phát hành vào tháng 11 nhưng phải đến tận tháng 1, bản chính thức mới đến tay người dùng. Thông thường, phiên bản iOS x.1 của Apple thường mang đến nhiều tính năng lớn. Chẳng hạn, iOS 6.1 năm ngoái sở hữu tính năng Siri cải tiến và phần giao diện âm nhạc trên màn hình khóa mới. Bạn có thể tải về và dùng thử bản iOS 7.1 Beta tại đây.

Bài viết: http://news.zing.vn/Apple-phat-hanh-iOS-71-Beta-post370037.html

Nguồn Zing News
Chỉ ít ngày sau khi cập nhật bản iOS 7.0.4 cho iPhone, iPad và iPod touch, Apple lại tiếp tục phát hành bản iOS 7.1 Beta đến các nhà phát triển. Đây được cho là một bản cập nhật nhằm khắc phục một số lỗi người dùng từng phàn nàn trước đó về iOS 7, trong đó có lỗi kết nối Bluetooth hay iTunes Match. Tuy nhiên, Apple lại không nhắc gì đến hiện tượng tự khởi động lại trên một số chiếc iPhone 5S đã được bán ra thị trường.

Bài viết: http://news.zing.vn/Apple-phat-hanh-iOS-71-Beta-post370037.html

Nguồn Zing News
Chỉ ít ngày sau khi cập nhật bản iOS 7.0.4 cho iPhone, iPad và iPod touch, Apple lại tiếp tục phát hành bản iOS 7.1 Beta đến các nhà phát triển. Đây được cho là một bản cập nhật nhằm khắc phục một số lỗi người dùng từng phàn nàn trước đó về iOS 7, trong đó có lỗi kết nối Bluetooth hay iTunes Match. Tuy nhiên, Apple lại không nhắc gì đến hiện tượng tự khởi động lại trên một số chiếc iPhone 5S đã được bán ra thị trường.

Bài viết: http://news.zing.vn/Apple-phat-hanh-iOS-71-Beta-post370037.html

Nguồn Zing News
Chỉ ít ngày sau khi cập nhật bản iOS 7.0.4 cho iPhone, iPad và iPod touch, Apple lại tiếp tục phát hành bản iOS 7.1 Beta đến các nhà phát triển. Đây được cho là một bản cập nhật nhằm khắc phục một số lỗi người dùng từng phàn nàn trước đó về iOS 7, trong đó có lỗi kết nối Bluetooth hay iTunes Match. Tuy nhiên, Apple lại không nhắc gì đến hiện tượng tự khởi động lại trên một số chiếc iPhone 5S đã được bán ra thị trường. Năm ngoái, bản iOS 6.1 Beta cũng được phát hành vào tháng 11 nhưng phải đến tận tháng 1, bản chính thức mới đến tay người dùng. Thông thường, phiên bản iOS x.1 của Apple thường mang đến nhiều tính năng lớn. Chẳng hạn, iOS 6.1 năm ngoái sở hữu tính năng Siri cải tiến và phần giao diện âm nhạc trên màn hình khóa mới. Bạn có thể tải về và dùng thử bản iOS 7.1 Beta tại đây.

Bài viết: http://news.zing.vn/Apple-phat-hanh-iOS-71-Beta-post370037.html

Nguồn Zing News
Chỉ ít ngày sau khi cập nhật bản iOS 7.0.4 cho iPhone, iPad và iPod touch, Apple lại tiếp tục phát hành bản iOS 7.1 Beta đến các nhà phát triển. Đây được cho là một bản cập nhật nhằm khắc phục một số lỗi người dùng từng phàn nàn trước đó về iOS 7, trong đó có lỗi kết nối Bluetooth hay iTunes Match. Tuy nhiên, Apple lại không nhắc gì đến hiện tượng tự khởi động lại trên một số chiếc iPhone 5S đã được bán ra thị trường. Năm ngoái, bản iOS 6.1 Beta cũng được phát hành vào tháng 11 nhưng phải đến tận tháng 1, bản chính thức mới đến tay người dùng. Thông thường, phiên bản iOS x.1 của Apple thường mang đến nhiều tính năng lớn. Chẳng hạn, iOS 6.1 năm ngoái sở hữu tính năng Siri cải tiến và phần giao diện âm nhạc trên màn hình khóa mới. Bạn có thể tải về và dùng thử bản iOS 7.1 Beta tại đây.

Bài viết: http://news.zing.vn/Apple-phat-hanh-iOS-71-Beta-post370037.html

Nguồn Zing News
Chỉ ít ngày sau khi cập nhật bản iOS 7.0.4 cho iPhone, iPad và iPod touch, Apple lại tiếp tục phát hành bản iOS 7.1 Beta đến các nhà phát triển. Đây được cho là một bản cập nhật nhằm khắc phục một số lỗi người dùng từng phàn nàn trước đó về iOS 7, trong đó có lỗi kết nối Bluetooth hay iTunes Match. Tuy nhiên, Apple lại không nhắc gì đến hiện tượng tự khởi động lại trên một số chiếc iPhone 5S đã được bán ra thị trường. Năm ngoái, bản iOS 6.1 Beta cũng được phát hành vào tháng 11 nhưng phải đến tận tháng 1, bản chính thức mới đến tay người dùng. Thông thường, phiên bản iOS x.1 của Apple thường mang đến nhiều tính năng lớn. Chẳng hạn, iOS 6.1 năm ngoái sở hữu tính năng Siri cải tiến và phần giao diện âm nhạc trên màn hình khóa mới. Bạn có thể tải về và dùng thử bản iOS 7.1 Beta tại đây.

Bài viết: http://news.zing.vn/Apple-phat-hanh-iOS-71-Beta-post370037.html

Nguồn Zing News
Được tạo bởi Blogger.